اطلاعات تماس با مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی   

آدرس پست الکترونیک: info@eptp.ir

آدرس: تهران – شهرک قدس – بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه وزارت نیرو ، مرکز رشد صنعت برق و انرژی

تلفن :  ‎ ‎(+98 21) 8859 0492  

نمابر :  ‎ (+98 21) 8858 1968‎